Diversidade e bolsas

En PyConES 2024, comprometémonos a promover a diversidade e inclusión na nosa conferencia. Cremos firmemente na importancia de crear unha contorna inclusivo e respectuoso que fomente a participación de todas as persoas, sen importar a súa raza, etnia, xénero, idade, habilidades, relixión ou orientación sexual. Tamén nos preocupamos por brindar unha contorna inclusivo para aqueles que teñen responsabilidades parentais.

Ha finalizado el periodo de solicitudes de entradas de diversidad y becas.

Para garantir a diversidade na conferencia implementamos varias iniciativas, entre elas:

Bolsas

Coas bolsas queremos eliminar barreiras económicas para a participación no evento.

Se otorgan a través de un proceso de solicitud activo hasta el 30 de junio: ¡Quiero solicitar una beca!

Código de conduta

Contamos cun código de conduta para garantir un ambiente respectuoso e seguro para todas as persoas asistentes. Podes consultalo na seguinte ligazón: Código de Conduta .

Desde o equipo Organizador: Python Vigo, Python España e persoas voluntarias de PyConES24, secundamos o manifesto da PSF[¹] e valoramos a diversidade en todas as súas formas crendo firmemente que a inclusión de diferentes perspectivas enriquece a nosa comunidade e mellora o noso campo. Seguiremos esforzándonos por promover a diversidade e garantir que todas as persoas sentan benvidas e representadas na nosa conferencia.

[¹] The Python Software Foundation and the global Python community welcome and encourage participation by everyone. Our community is based on mutual respect, tolerance, and encouragement, and we are working to help each other live up to these principles. We want our community to be more diverse: whoever you are, and whatever your background, we welcome you. The PSF
Trisquel